27 Mar
27Mar

מלכת המדבר

אני מלכת המדבר
של גופי.
מלכת השממה והדיונות הלבנות
הממלאות את החלל שהשאירו איבריי.
מלכת האבנים והסלעים
המקשטים את עורי.
מלכת הצימאון
שהביאה איתה הבדידות.
מלכת השמש הקופחת
שהשאירה כתמים על אפי.
ורק הלב ממאן לקבל את הצחיחות
נאבק לשאוב מים ולירוק דם
למלא כל מחסור ותשישות.
אני הולכת במדבריות גופי
חוצה אותם ועל ראשי נזר קוצים
אגלי הזיעה מעטרים את כתרי
ואת ראשי כמו יהלומים.
ואני ממליכה את עצמי למלכת המדבר
עד שאצא מהמצרים שלי
אל חיי.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.