16 Jun
16Jun

קורונה.

עסק סגור.

חל"ת.

סרטן.

סוף הסגר.

העסק נפתח.

עדיין חל"ת.

ילדים/בית/עבודה/בדיקות /24/7.

ניתוח.

עדיין חל"ת.

החלמה.

ילדים שקשה להם ומורדים. בהכל.

החלמה.

בדיקות.

מעקבים.

עדיין חל"ת.

תגובה אלרגית קשה לאלוהים יודע מה.

בדיקות.

בדידות.

עדיין חל"ת.


הבנתי. אני חזקה. כך אתה כנראה תופס אותי.

תופס ממני.

אני נאחזת בכל בשורה טובה, בכל מילה, בכל חיוך

אבל יש רגעים שזה לא מספיק. שזה טו מאצ'.

הבנתי. אפשר די?!

22Apr
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.